Razem z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości

2011-12-05 16:44:21

Listopad 2011. Razem z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości realizujemy Program ?Staż sukcesem naukowca? Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest komercjalizacja wiedzy naukowej w przedsiębiorstwach. W ramach tego programu rozpoczęliśmy prace nad nowymi technologiami i protokołami dla Platformy TechLink  w szczególności związanymi z integracją z  automatyką przemysłową.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Emtel System 2011

Strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności.

design: beautyvision.pl, powered: intramedium.pl